Історія Релігійного Товариства українців католиків «Свята Софія» США

Гасло, яке Патріярх Йосиф обрав для свого служіння: «Per aspera ad astra» можна було б застосувати й до діяльности ТСС у Сполучених Штатах, адже воно було свідком усіх тих бурхливих церковно-політичних і громадських подій в аналах історії нашої Церкви, про які неможливо говорити однозначно і безкритично. У промові з нагоди 15-ліття ТСС А в травні 1989 року, д-р Романа Навроцька так згадувала про ті роки: «Це шлях, що вів нас крізь роки неподвижної праці, трудів, прикростей, радости й захоплення. Ми переживали всі змагання Блаженнішого, тішилися Його успіхами і боліли невдачами. Не було легко…А часами навіть дуже важко».

Не буде помилкою ствердити, що основну підтримку усіх своїх починань Патріярх Йосиф одержав саме від мирян. Отже, коротко про історію американського Товариства «Свята Софія», яке сьогодні залишається єдиним активним Товариством у Новому Світі. Товариство «Свята Софія» в Сполучених Штатах Америки заснував Блаженніший Йосиф Сліпий навесні 1974 р. і особисто підібрав і назначив всіх перших членів, на чолі із д-р Романою Навроцькою. 21 квітня 1974 року Товариство – друге з черги після матірної римської «Святої Софії» – було оформлене як неприбуткова корпорація. Патріярх Йосиф покликав його до життя для підтримки та розбудови таких патріярших надбань, як: Собор Св. Софії в Римі, Український Католицький Університет і його дві на той час філії – у Вашінґтоні і Філядельфії, храм свв. Мучеників Сергія і Вакха з патріяршим двором і Музеєм, Студіон.

Товариство “Св. Софія”

Історію “Святої Софії” США можна умовно поділити на дві хронологічні частини: перший період тривав з 1974 по 1984 рік і охоплює діяльність Товариства під безпосереднім керівництвом Патріарха Йосифа Сліпого, який контролював працю товариства за допомогою листування з д-р Романою Навроцькою; другий період – з 1984 по сьогоднішній день в дусі «Заповіту» свого основоположника: «Я вірив, що з руїн повстануть наша Церква і наш Нарід! З усіх сил намагався я шукати виходу з цього майже безвихідного становища, щоб підняти Церкву і Нарід з руїни, щоб їх відродити. Треба було знову починати працю відродження в самому корені, від самих основ. А основи я бачив в науці, молитві, праці і християнському праведному житті».

Товариство Св. Софія в Америці має такі специфічні завдання:

  1. Забезпечити матеріяльну базу Українського Католицького Університету і його філій;
  2. Організовувати і проводити курси, симпозіюми, семінари на теми українського богослов’я і культури;
  3. Досліджувати історію християнства, історію Церкви в Україні, українську мову, культуру;
  4. Сприяти розвитку релігійних інституцій та організацій, які зміцнюють патріярхальну структуру Української Католицької Церкви.

Товариство надавало і продовжує надавати численні стипендії для студентів богослов’я й історії Церкви, видало ряд наукових і популярних праць англійською і українською мовами, зорганізувало низку наукових конференцій та спонсорували численні публікації про українську духовість

Найвагомішим осягом Товариства є спорудження Музейно-меморіяльного Комплексу Патріярха Йосифа в рідному йому селі Заздрість на Тернопільщині. Цей Комплекс став справжнім духовим центром, який відвідують тисячі паломників і туристів. При Товаристві діє Центр студій спадщини Патріярха Йосифа, який збирає та опрацьовує матеріяли, що стосуються діяльности Блаженнішого в Новому Світі.

Свою працю Товариство здійснює згідно з заповітом свого основника Блаженнішого Патріярха Йосифа. Св. Софія вірно і віддано служить Українській Католицькій Церкві і українському народові. Ця праця була б неможливою без постійної підтримки української громади Америки.

4 травня цього року у Філадельфії відбулися ювілейні відзначення 40-ліття діяльности Релігійного Товариства українців католиків «Свята Софія» в США. З цієї нагоди довголітні член американського Товариства Блаженніший Любомир Кардинал Гузар звернувся у своєму привіті до усіх членів словами заохоти та настанови, немовби накресливши для Товариства нові виднокола діяльности на майбутнє: «Ювілейні святкування вдуже часто відносяться до подій, які відбулися. Сьогоднішнє відзначення зовсім не таке. Безумовно треба згадати, що зроблено за 40 років, але далеко важніше, мені здається цими днями застановитися, що Релігійне Товариство «Свята Софія» в США буде робити в наступних роках. Дай Боже, щоб їх було щонайменше 40. Свідомість того, що треба дальше працювати, помножувати засоби та мудро їх використовувати для нашої Церкви та народу, робить сьогоднішній день особливо цікавим. Щиро надіюся, що зібрані в цю святочну хвилину члени Товариства «Свята Софія» будуть, власне, такими міркуваннями заниматися, бо на вас тяжить відповідальність, яку вам завдав основник та натхненник Товариства святої пам’яті Патріярх Йосифа (Сліпий)».