У Філадельфії відзначили 5-річчя Центру студій спадщини Патріярха Йосифа Сліпого

В неділю, 13 листопада 2016 року, Центр студій спадщини Патріярха Йосифа Сліпого, що діє при Релігійному Товаристві українців католиків «Свята Софія» США (ТСС А), відзначив 5-річчя своєї діяльности. З цієї нагоди в Домі ТСС А відбувся Круглий стіл на тему «Патріярх в розсіянні сущих», головування у якому обійняв академік Леонід Рудницький, довголітній голова Товариства. Він зачитав привіти до учасників події від Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава Шевчука, Блаженнішого Любомира Гузара та Президента ТСС в Римі о. Марка Ярослава Семегена.

Відомий громадський діяч, Президент Фундації Українського Вільного Університету Аскольд Лозинський виступив із доповіддю “Патріярх Йосиф Сліпий і Український Вільний Університет (УВУ) в Мюнхені”.   Блаженнішого Йосифа із УВУ пов’язували різнобічні контакти: особисті – через тогочасного ректора університету Володимира Янева; наукові – 1969 р. Йосиф Сліпий отримав титул Почесного доктора УВУ; благодійні – 1974 року завдяки вагомій фінансовій підтримці Патріярха університет отримав власний будинок у Мюнхені. Ці активні контакти Блаженнішого із УВУ різко критикувала тогочасна совєтська історіографія, для якої його особа була одним із найбільших ворогів режиму. Не зважаючи на це, Блаженніший Йосиф чітко розумів значення науки, тому у своєму «Заповіті» писав: «Полюбіть науку, плекайте і збагачуйте її своєю працею та своїм знанням, будьте її служителями! Споруджуйте храми науки, вогнища духовної сили Церкви та Народу, пам’ятаючи, що немислиме повне життя Церкви і Народу без рідної науки. Наука – це їхнє дихання життя!» А. Лозинський підкреслив, що завдяки цьому піклуванню Патріярха про науку не лише УВУ, а й цілий український народ має перед ним великий довг вдячности.

О. Андрій Солецький, прес-секретар Релігійного Товариства українців католиків «Свята Софія» в Римі виголосив доповідь на тему “Науково-просвітницька діяльність Патріярха Йосифа Сліпого в Римі”. У ній він зокрема висвітлив один із найголовніших аспектів так званого “римського періоду” діяльності  Патріярха Йосифа Сліпого, а саме його наукову діяльність в стінах Українського католицького університету (УКУ) ім. Климента Папи в Римі, а відтак його вплив на розвиток богословської науки та освіти в країнах поселення української  еміграції. На думку доповідача, дослідження цієї теми подає нам не лише образ науково-просвітної діяльності Патріярха Йосифа як богослова та людини-науковця, але й відкриває  унікальний період в науковій традиції УГКЦ: з одного боку – її розвиток в центрі католицького світу, з іншого – відкриття наукової спадщини УГКЦ як Східної Церкви для західного світу. В рамках доповіді о. Андрій презентував рівно ж нововиданий диск із повним оцифрованим 18-томним виданням «Творів» Блаженнішого Йосифа та зібранням журналу «Богословія». Цей диск присвячено 125-літтю від дня народження Патріярха, що його Церква відзначатиме 2017 року.

Директор Центру студій спадщини Ірина Іванкович висвітлила тему «Патріярх Йосиф Сліпий і література української діяспори». Вона зокрема підкреслила активне зацікавлення Блаженнішого Йосифа творчістю сучасних йому письменників на поселеннях, серед яких – Зоя Когут, Леся Храплива-Щур, Володимир Янів, Іван Керницький, Едвард Козак, Роман Завадович та ін. З іншого боку, Патріярх був парадигмою творчості багатьох майстрів слова, які присвятили йому чимало творів. Зібравши їх із різних друкованих та архівних джерел, І. Іванкович упорядкувала їх у антологію літературних творів «Сидячи на санях..», яка доповнила її наукове дослідження «Патріярх Йосиф Сліпий і красне письменство», що його доповідач презентувала в рамках круглого столу. Видання праці схвально оцінив Блаженніший Святослав, зазначивши: «Великим здобутком вважаю визнання однією з найкращих книжок 23-го Форуму видавців двотомного видання Вашого авторства «Патріярх Йосиф і красне письменство», яке, власне, присвячене п’ятиріччю Центру студій спадщини Патріярха Йосифа Сліпого».

Дискутант Андрій Сороковський, Голова Українського Патріярхального Товариства в США, зазначив, що Патріярх Йосиф дуже добре розумів спорідненість двох українських університетів – УВУ та УКУ, тому заснувавши Український католицький університет в Римі, він водночас підтримуву Український вільний університет в Мюнхені. Він простежив історичну еволюцію університету від осередку християнської науки до наукової установи, вільної від релігії. Таким чином, між вірою й наукою запанував поділ, який власне і мали за завдання усунути українські університети на поселеннях. Подібно і в літературі простежується розмежування між християнськими та секулярними письменниками, що призводить до логічного запитання: чи маємо ми здорову культуру, у якій гармонійно збалансовані християнська та світська думки?

Відтак, присутні переглянули документальний фільм про діяльність Центру студій спадщини та відвідали виставку «Заповіт» Патріярха Йосифа. Нагадаємо, що захід було зорганізовано за ініціятиви Центру студій спадщини Патріярха Йосифа Сліпого у Філадельфії та у співпраці з Українським Патріярхальним Товариством в США.

                                    Прес-служба Товариства «Свята Софія» США

Posted in Новини ТСС.