About Us

Діяльність Товариства «Свята Софія» в США

Товариство відіграє важливу і помітну ролю в житті УГКЦ як у діяспорі так і на материку України. Окрім збору та  розподілу фондів на допомогу Церкві та її різним структурам, Товариство активно досліджує історію українського християнства і української духовости, сприяє таким дослідженням і ширить в світі відомості про Українську Греко-Католицьку Церкву та український народ. Св. Софія організовує та проводить лекції, семінари і курси з української теології і культури, видає книги й періодичні видання про історію та сучасне української церкви. Товариство видало ряд теологічних й секуляриних праць українською, англійською, німецькою і польською мовами та спонсорували видання багатьох трудів про українську духовість.

  1. До складу ТСС A сьогодні входять:

Екзекутива
Д-р Ірина Іванкович, Голова
Проф. д-р Альберт Кіпа, заступник Голови
Д-р Володимир Базарко, Скарбник
Мгр Оксана Кобулей, Секретар

Дирекція
О. ліц. Марко-Ярослав Семеген
О. Маріян Процик
Мгр Микола Рудницький
Олександра Головчак-Вебстер
Д-р Юрій Ісаів
Мгр Андрій Живачівський

Члени
Блаженніший Святослав Шевчук
Д-р Андрій Сороковський
Мгр Юрій Данилів
Вікторія Сінгалевич
Д-р Людмила Сулій
Д-р Михайло Татарчук
Мгр Уляна Процюк
Мгр Юрій Дідула

Почесний Голова
Академік Леонід Рудницький

Представництво в Україні:
Данута Іванкович, Голова
Любов Янішевська, бухгалтер 
Микола Микитович, юридичний дорадник

ТСС є власником Музейно-меморіяльного комплексу в родинному селі Патріярха Йосифа Заздрість. Комплекс споруджено зусиллями довголітньої Голови ТСС A бл. п. д-р Романи Навроцької. На утримання та розвиток цього компленсу Товариство щорічно видає приблизно 70.000 долярів.

  1. Розмірковуючи про різні аспекти роботи «Святої Софії» в США, можемо чітко побачити, що його науковий та освітній напрямок залишаються ключовими. Це в першу чергу пов’язано з почуттям обов’язку Товариства діяти відповідно до духовного заповіту Йосифа Сліпого, де Патріярх неоднорзово наголошував на підтримці і розвитку українського наукового життя . Серед інших факторів, які сформували акцент на науково -дослідної діяльності були : 1 ) членство в ” Святій Софії” багатьох науковців, які були готові поділитися своїми академічним досвідом і досягненням з українською громадою ; і 2) бажання привернути молоде покоління українців до національних і релігійних питань.

Співпрацюючи з філядельфійською філією УКУ та НТШ А, у будинку Товариства щороку відбуваються два академічні семестри[1], започатковані ще в 1970-х роках, доповідачами на яких спочатку були місцеві професори та громадські і релігійні діячі, а після здобуття Україною незалежности – колишні дисиденти, суспільно-політичні та релігійні діячі. Не маючи тематичних чи хронологічних обмежень, курси присвячувалися широкому спектру проблем на релігійну, церковну, суспільно-політичну та навіть економічну тематику. Таким чином, Товариство брало активну участь у просвітницькій діяльності серед української громади в Філядельфії й околицях, та залучало її до свого основного проекту – росту Постійного Патріяршого Фонду.

Додатково, ТСС А організовує або спів-організовує крайові та міжнародні конференції при університетах та різних наукових установах. Крім згаданих інституцій та організацій, ТСС А провадить співпрацю з Сестрами Чину св. Василія Великого, НТШ в Україні, з Українською Католицькою Освітньою Фундацією в Чикаго, програмою центральних та східноєвропейських студій при Ла Салл Університеті, УКУ, Міннесотським Університетом.

Заходами ТСС А побачили світ наступні книжки: англомовні матеріяли зі симпозіюму «Українська Католицька Церква 1945-1975» за редакцією Мирослава Лабуньки та Леоніда Рудницького, «Антологія поезій, присвячених Йосифу Сліпому», «Заповіт Блаженнішого Патріярха Йосифа Сліпого», польсько-українсько-англійський альбом «Віра і надія. Київська Церква у злуці з Римом 1596-1996», англомовні переклади «Хреста» Миколи Руденка та «Собору» Олеся Гончара, “Self-Governing Kyivan Church” о. д-ра Ігора Мончака. Не менш важливий внесок в діяльність ТСС А становлять книжки, що були інспіровані Товариством, серед яких на особливу увагу заслуговують твір Ярослава Пелікана “Confessor Between East and West. A Portrait of Ukrainian Cardinal Josyf Slipyj”, який був також перекладений на українську мову; німецькомовний переклад твору Василя Барки «Жовтий князь» та інші.

Іншою важливою і невід’ємною частиною роботи «Святої Софії» була благодійність. Св Софія насамперед надавала допомогу бідним, бездомним, вдовам і сиротам. Левову частку благодійності Товариства складає фінансова допомога для студентів з України, більшість з яких навчаються в Римі або в Українському Католицькому Університеті. Товариство підтримує численні наукові, культурні та релігійні проєкти.

Керуючись у своїй діяльності Заповітом Патріярха Йосифа, «Свята Софія» виконала черговий його пункт, заснувавши своє представництво у Львові й загалом активізувавши свою діяльність в Україні[2].

Загалом, сьогодні ще важко об’єктивно та всебічно оцінити роль «Святої Софії» в житті української Церкви й народу, оскільки часова перспектива є надто короткою щоб робити грунтовні та однозначні висновки. Зважаючи на те, що як і основник Товариства Патріярх Йосиф, «Свята Софія» завжди працювала на перспективу, вкладаючи нелегкі роки праці у майбутність, плоди її можуть бути довгий час невидимими для людського ока.

[1] Звіт Директора Філії УКУ у Філядельфії і Секретаря «Св. Софії» за 1990 рік // Архів Товариства «Св. Софії».

[2] Рудницький Андрій. Про діяльність Товариства Св. Софія в Україні // Бюлетень Товариства Св. Софія, Ч. 15, Філядельфія: 2002 р. – С .19-22.

Фільм із нагоди 50-ліття Товариства "Свята Софія" США