Нове видання про Патріярха Йосифа Сліпого серед найкращих книг Форуму Видавців 2016

 

dvotomnyk-photo

Нове видання про Патріярха Йосифа Сліпого серед найкращих книг Форуму Видавців 2016

15 вересня, під час урочистої церемонії відкриття 23-го Форуму видавців у Львові, традиційно були оголошені найкращі книжки Форуму. Цього року їх було 23. Серед них – нове двотомне видання «Патріярх Йосиф Сліпий і красне письменство» авторства Ірини Іванкович. Публікація, присвячена 5-річчю Центру студій спадщини Патріярха Йосифа Сліпого що діє при Релігійному Товаристві українців-католиків «Свята Софія» США, побачила світ у львівському видавництві «Артос» при Фундації «Андрей». У церемонії нагородження, яка відбулась у Львівському оперному театрі, взяв участь директор видавництва Михайло Перун.

Перший том – це двомовне (українсько-англійське) наукове дослідження літературних видноколів Кир Йосифа, впливу літератури на формування його особистості та гомілетичного стилю. Авторка подає хронологічно усистематизовний аналіз поглядів Патріярха на давню українську та діяспорну літературу, а також висвітлює його думки про о. Маркіяна Шашкевича Тараса Шевченка, Івана Франка, як і багатогранне ознайомлення із зарубіжною літературою. Понадто, у праці розглянуто діяльність літературно-наукового журналу «Дзвони», засновником якого був Й. Сліпий, а також літературний вимір творів Блаженнішого. Окрему увагу відведено образу Патріярха Йосифа Сліпого в красному письменстві. Перемову до книги написав академік Степан Павлюк, вступну статтю – піонер в царині дослідження цієї теми академік Леонід Рудницький. За його словами, «студія І. Іванкович подає нове насвітлення ґенези і розвою світогляду Йосифа Сліпого і виказує певні виміри його особистости. У цій праці висвітлено не тільки глибину любови Блаженнішого до літератури, особливо до поезії, але і також показано широкий діяпазон його інтимного знання культури західного світу та її значення для християнства». На думку авторки, праця «Патріярх Йосиф Сліпий і красне письменство» дає можливість по-іншому поглянути на особу Блаженнішого Йосифа: не в контексті догматичних чи sensu stricto наукових богословських праць, а із площини, де зливаються в одне ціле «відчуття правди, добра та краси».

Другий том – це  нова антологія літературних творів, присвячених Блаженнішому Йосифові, що їх зібрала та упорядкувала І. Іванкович. Книга під назвою «Сидячи на санях» є уже не науковим, а літературним трактатом про життя й особу Патріярха. Зібрані в цій публікації поезія та проза, написані в Україні, у США, в Канаді, у Великобританії, в Польщі, в Арґентині та в Австралії в різний час, були попередньо друковані в материкових та в діяспорних часописах чи й виходили окремими публікаціями, копії яких зберігаються в Центрі студій спадщини Блаженнішого Йосифа. У антології надруковано п’ять десятків поезій близько сорока українських материкових та діяспорних авторів, пісні, прозові твори, сценарії, поезії польською та еспанською мовами із супутніми перекладами, уривки з англомовного роману Мориса Веста «Постоли рибалки». Вступна стаття належить авторству Високопреосвященного Ігоря (Возьняка), Митрополита Львівського. Книгу доповнено репродукціями картин відомого маляра Юрія Гури та авдіо диском із записом вибраних поезій у виконанні народного артиста України Богдана Козака. На думку упорядниці, у антології «Блаженніший постає перед нами не лише як людина-титан, ісповідник віри чи патріярх Церкви, котрий заслуговує на агіографічне змалювання. Він один із нас: людина зі своїми почуттями, болями, слабкостями і труднощами. Без сумніву, «не був він світло – був лише, щоб свідчити світло» (Йо. 1:8), – проте, за словами Ярослава Пелікана, «цілий християнський світ – на Сході й на Заході – стоїть у боргу перед ним».

Презентації двотомника відбудуться в Україні та в США.

Прес-служба Товариства «Свята Софія» США

Posted in Новини ТСС.