Нове видання про Патріярха Йосифа Сліпого серед найкращих книг Форуму Видавців 2016

Нове видання про Патріярха Йосифа Сліпого серед найкращих книг Форуму Видавців 2016

15 вересня, під час урочистої церемонії відкриття 23-го Форуму видавців у Львові, традиційно були оголошені найкращі книжки Форуму. Цього року їх було 23. Серед них – нове двотомне видання «Патріярх Йосиф Сліпий і красне письменство» авторства Ірини Іванкович. Публікація, присвячена 5-річчю Центру студій спадщини Патріярха Йосифа Сліпого що діє при Релігійному Товаристві українців-католиків «Свята Софія» США, побачила світ у львівському видавництві «Артос» при Фундації «Андрей». У церемонії нагородження, яка відбулась у Львівському оперному театрі, взяв участь директор видавництва Михайло Перун.

Перший том – це двомовне (українсько-англійське) наукове дослідження літературних видноколів Кир Йосифа, впливу літератури на формування його особистості та гомілетичного стилю. Авторка подає хронологічно усистематизовний аналіз поглядів Патріярха на давню українську та діяспорну літературу, а також висвітлює його думки про о. Маркіяна Шашкевича Тараса Шевченка, Івана Франка, як і багатогранне ознайомлення із зарубіжною літературою. Понадто, у праці розглянуто діяльність літературно-наукового журналу «Дзвони», засновником якого був Й. Сліпий, а також літературний вимір творів Блаженнішого. Окрему увагу відведено образу Патріярха Йосифа Сліпого в красному письменстві. Перемову до книги написав академік Степан Павлюк, вступну статтю – піонер в царині дослідження цієї теми академік Леонід Рудницький. За його словами, «студія І. Іванкович подає нове насвітлення ґенези і розвою світогляду Йосифа Сліпого і виказує певні виміри його особистости. У цій праці висвітлено не тільки глибину любови Блаженнішого до літератури, особливо до поезії, але і також показано широкий діяпазон його інтимного знання культури західного світу та її значення для християнства». На думку авторки, праця «Патріярх Йосиф Сліпий і красне письменство» дає можливість по-іншому поглянути на особу Блаженнішого Йосифа: не в контексті догматичних чи sensu stricto наукових богословських праць, а із площини, де зливаються в одне ціле «відчуття правди, добра та краси».

Другий том – це  нова антологія літературних творів, присвячених Блаженнішому Йосифові, що їх зібрала та упорядкувала І. Іванкович. Книга під назвою «Сидячи на санях» є уже не науковим, а літературним трактатом про життя й особу Патріярха. Зібрані в цій публікації поезія та проза, написані в Україні, у США, в Канаді, у Великобританії, в Польщі, в Арґентині та в Австралії в різний час, були попередньо друковані в материкових та в діяспорних часописах чи й виходили окремими публікаціями, копії яких зберігаються в Центрі студій спадщини Блаженнішого Йосифа. У антології надруковано п’ять десятків поезій близько сорока українських материкових та діяспорних авторів, пісні, прозові твори, сценарії, поезії польською та еспанською мовами із супутніми перекладами, уривки з англомовного роману Мориса Веста «Постоли рибалки». Вступна стаття належить авторству Високопреосвященного Ігоря (Возьняка), Митрополита Львівського. Книгу доповнено репродукціями картин відомого маляра Юрія Гури та авдіо диском із записом вибраних поезій у виконанні народного артиста України Богдана Козака. На думку упорядниці, у антології «Блаженніший постає перед нами не лише як людина-титан, ісповідник віри чи патріярх Церкви, котрий заслуговує на агіографічне змалювання. Він один із нас: людина зі своїми почуттями, болями, слабкостями і труднощами. Без сумніву, «не був він світло – був лише, щоб свідчити світло» (Йо. 1:8), – проте, за словами Ярослава Пелікана, «цілий християнський світ – на Сході й на Заході – стоїть у боргу перед ним».

Презентації двотомника відбудуться в Україні та в США.

Прес-служба Товариства «Свята Софія» США

Posted in Новини ТСС.