ЗВЕРНЕННЯ ПАТРІЯРХА ЙОСИФА

При Божій помочі та завдяки великій жертвенності відданого і вірного українського Божого люду на поселеннях, Патріярхат Української Помісної Католицької Церкви набув дотепер такі добра й установи, як собор Святої Софії в Римі. Український Католицький Університеті його філії на поселеннях, храм свв. мучеників Сергія і Вакха з патріяршим двором і Музеєм, Студіон; провадив допомогову акцію на розбудову церков і монастирів та проявив велику видавничу діяльність. Ці здобутки і ця праця мусять бути не тільки забезпечені для грядучих поколінь, але мусять мати змогу рости і розвиватися, щоб сповнити великі і важкі цілі, які ми перед собою поставили для нашої Церкви і Батьківщини.

Нашим завданням є подбати про майбутнє існування і збільшену діяльність тих інституцій і дій. Цей важкий обов’язок ми всеціло доручили Товариству Святої Софії так центральному (матірному) в Римі і Крайовим Товариствам-Корпораціям Свята Софія в ЗСА, Канаді, Англії та інших країнах, де вони ще постануть. Товариству Свята Софія, як правному власникові патріярших інституцій і дібр, ми поручили також створення для його необхідної фінансової бази — Патріяршого Фонду.

ЗакликаємоДуховенство і вірних, а особливо тих, що зорганізовані в Товариствах, при церковних братствах, патріярхальному русі, мирянських організаціях, піддержати Товариство Свята Софія, щоб нею адміністрований Патріярший Фонд став в найкоротшому часі матеріяльною основою для дальшої творчої діяльности нашої Церкви і народу. Така піддержка є в дусі спільної великої цілі — єдности і добра нашої Церкви і народу, та в дусі наших великих відповідальностей.

Дано в Римі, 12 XI 1977


ЙОСИФ
Патріярх і Кардинал

Posted in Духовна сторінка.