Спогади о. Тараса Лончини звучали на форумі Товариства «Свята Софія» США

У четвер, 18 квітня, в рамках весняного циклу викладів Релігійного Товариства українців католиків «Свята Софія» США (ТССА) за підтримки Осередку праці НТШ у Філадельфії відбулася мемуаристична доповідь пароха церкви свмч. Йосафата у Трентоні, штат Нью-Джерзі, о. Тараса Лончини. Саме його 31 липня 1977 року Патріярх Йосиф Сліпий висвятив на священника і призначив першим духівником тогочасної філії Українського католицького університету при ТСС А у Філадельфії, що її засновано 7 квітня 1977 року. Як зазначив доповідач, посвячення філії відбулося 14 квітня 1978 року за участі о. Архимандрита Любомира Гузара з Рима та місцевого духовенства. Завданням о. Тараса було служити Літургії, відкривати і закривати молитвою виклади та працювати з молоддю. Позаяк поблизу розвивалася парафія св. Архистратига Михаїла в Дженкінтавн, парафіяни, а особливо молодь брали участь у академічних викладах, що їх у той час успішно організовував проф. Д-р Леонід Рудницький. Так, перший осінній семестр викладів був присвячений темі «Символіка і значення обряду», в рамках якого доповідали: проф. д-р Григор Лужницький, о.проф.Любомир Гузар, о.проф.Іван Гриньох, проф. Мирослав Лабунька та ін. Разом з добродійкою Ярославою, о. Тарас зорганізував біблійну молитовну групу молодих людей, які збиралися для читання і роздумування на Св. Письмом.
За словами доповідача, тематика академічних викладів наприкінці 1970-х-початку 1980-х років заторкувала широкий спектр національної, релігійної та історичної тематики, а це: «Християнська народна творчість України Х-ХVIII ст.», «Життя і творчість Митрополита Андрея», «Фізичні та психічні підстави здоров’я», «Рух спротиву в Україні», «Українські політичні партії на еміграції». Студентська молодь зорганізувала зустріч на тему «Муза за гратами» за участі Надії Світличної, яка говорила про репресованих і переслідуваних творців української культури. На запрошення проф. Володимира Бандери, о. Тарас виступав на форумі студентського клубу при Університеті Темпл з доповідями про релігію в Радянській Україні. Отець розповів про початки філії УКУ у Вашингтоні, де – на прохання Патріярха Йосифа Сліпого – він періодично їздив, щоб обслуговувати мирян, які творили нову парафію св. Тройці у містечку Силвер Спринг, штат Меріленд. Митрополит Мирослав Іван Любачівський призначив у 1980 р. о. Тараса адміністратором цієї парафії, де отець побудував церкву і служив як душпастир впродовж 32 років.
Підсумовуючи, доповідач привітав Товариство «Свята Софія» США з ювілеєм 50-ліття і зацитував о. Д-ра Івана Гриньоха, який так говорив про Патріярші справи: «На такі речі треба мати святі руки!»
Пресслужба Товариства «Свята Софія» США
Stephen Fartuszok

Про роль Митрополита Андрея Шептицього та Патріярха Йосифа Сліпого у збереженні архівної україніки говорили в Товаристві «Свята Софія» США

11 квітня, в 79-ту річницю арешту єпископів Української Греко-Католицької Церкви, розпочався еместр викладів в Релігійному Товаристві українців католиків «Свята Софія» США, присвячений ювілеєві його 50-ліття. Першу доповідь в рамках весняного циклу виголосила українська історикиня, архівознавчиня, докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, головна редакторка журналу «Архіви України» Марина Палієнко.

За словами доповідачки, Митрополит Андрей Шептицький та патріярх Йосиф Сліпий розуміли вагу та значення освіти і культури у розвитку нації і держави, плеканні духовних цінностей та історичних традицій, а також у збереженні документальної спадщини та архівів як важливої складової «генетичного коду» нації. Останні з них у сукупності становлять великий документальний комплекс, окреслений поняттям «Архівна україніка», яка включає документи як українського, так і іноземного походження, що стосуються української історії та культури, і перебувають на зберіганні в державних, громадських, приватних архівах і документальних зібраннях зарубіжних країн. Створені в результаті діяльності політичних, громадських, культурних, церковних (релігійних) організацій, установ, товариств і окремих осіб, найбільші з них у міжвоєнний період знаходились на теренах європейських країн, а під час Другої світової війни та у повоєнний період зазнали значних переміщень, і сьогодні важливі за обсягом та інформаційним потенціалом зібрання україніки зберігаються в США та Канаді. Відтворити історію цих колекцій та роль А. Шептицького, а згодом Йосифа Сліпого у їх збереженні, стало можливим завдяки вивченню як українських архівів, так і зарубіжних, в тім приватних, архівних зібрань.

Усвідомлюючи історичне значення архівів та їхню роль у суспільному й культурному житті українського народу, у плеканні національно-державницьких традицій, митрополит Андрей Шептицький доклав усіх зусиль для збереження документальних збірок Уряду ЗУНР, які після припинення діяльності останнього перебували у Відні. На початку 1930-х рр. з ініціятиви митрополита у Відні було створено осередок Національного музею, а опіку над згадуваними збірками за дорученням митрополита здійснював парох Церкви св. Варвари у Відні о. Мирон Горникевич, який упродовж багатьох років уживав усіх заходів для збереження їхньої цілості. Головною умовою митрополита А.Шептицького була передача архіву в майбутньому незалежній Українській державі, а також, за змогою, компенсація його видатків з боку держави. 

Проф. Палієнко підкреслила, що Митрополиту А.Шептицькому належить також важлива роль у збереженні архіву визначного українського політичного діяча та вченого В’ячеслава Липинського. Слід зазначити, що саме завдяки зусиллям митрополита Андрея Шептицького “віденські” українські архіви були збережені в міжвоєнний період і в роки Другої світової війни, а після її закінчення уникли сумної долі численних українських еміграційних архівів, зокрема “празьких”, які потрапили до радянських спецсховищ і згодом використовувались в оперативних цілях. Доповідачка наголосила на вагомій ролі о. Теофіла Горникевича в упорядкуванні українських збірок в Австрійському архіві, процес, який первісно відбувався у співпраці з апостольським візитатором українців у Західній Європі архієпископом Іваном Бучком а відтак – з благословення звільненого у 1963 році з сибірсього ув’язнення Митополита Йосифа Сліпого. Основний обсяг робіт з упорядкування архівів ЗУНР був виконаний Т. Горникевичем упродовж 1963–1965 рр. Станом на березень 1965 р. ним було упорядковано вже близько 300 коробок (картонів) архівних справ. Під час зустрічі о. Т. Горникевича з Й. Сліпим у Римі наприкінці серпня 1967 р. було прийнято рішення про перевезення архівних збірок з Відня до Риму. 22 квітня 1968 р. Т. Горникевич одержав в Австрійському державному архіві (на підставі листа генеральної дирекції № 1399/67 від 18 грудня 1967 р.) українські архівні збірки, які перебували там на зберіганні як депозит митрополита Йосифа Сліпого, і того ж дня відправив їх транспортом до Ватикану. Таким чином, цінні українські архівні зібрання, у т. ч. політичні архіви ЗУНР, були збереженні завдяки зусиллям митрополита Андрея Шептицького, оо. Мирона і Теофіла Горникевичів в Австрії впродовж 1930-х – 1960-х рр., і у 1968 р. завдяки патріярху Йосифу Сліпому були перевезені до Риму і долучені до архівного зібрання Українського католицького університету, де вони зберігаються і донині. 

Важливо зазначити, що нові можливості для вивчення цих документів створило інформаційне суспільство. Упродовж липня 2017– серпня 2018 рр. співробітники кампанії «Архівні інформаційні ресурси» працювали над реставрацією, скануванням та консервацією архівних документів ЗУНР у Римі. Була проведена значна робота з забезпечення їх збереженості за сучасними стандартами архівістики. Проте, на жаль, в тих інформаційних повідомленнях, які з’являлися у пресі, зовсім не згадувалась та величезна робота, яка була проведена з їх упорядкування, описування та збереження у 1960-х рр. о. Теофілом Горникевичем у Відні за сприяння архієпископа Івана Бучка та патріярха Йосифа Сліпого.

Надзвичайно важливою подією стала репрезентація у відкритому цифровому просторі Цифрового архіву Західноукраїнської Народної Республіки на Міжархівному пошуковому порталі, який був створений і відкритий для користувачів вже під час повномасштабного вторгнення росії в Україну у травні 2022 р. зусиллями Державної архівної служби України та корпорацією «Архівні інформаційні ресурси».

Як підсумувала проф. Палієнко, архіви України і в часі повномасштабної війни росії проти України продовжують формуватися, розвиватися, здійснюють масштабні проєкти оцифрування задля збереження і репрезентації українських документальних зібрань як важливої складової національної і світової культурної спадщини. 

Пресслужба Товариства «Свята Софія» США

У Філадельфії започатковано жіночий клуб «СофіЯ»

9 квітня при Релігійному Товаристві українців католиків «Свята Софія» США розпочав роботу жіночий клуб «СофіЯ». В рамках першої зустрічі відбулося відкриття виставки картин відомого мистця Миколи (Ніко) Струса зі серії «Жінка як квітка». Маестро, який віртуально долучився до зустрічі з авдиторією, розповів про свою творчість, джерела натхнення, виставки у США та творчі плани на майбутнє.
Відтак, д-р Ольга Миндюк провела лекцію на тему «Всі хвороби від нервів: стрес та його вплив на здоров’я жінки». За її словами, високий рівень стресу та довга його тривалість викликає погіршення стану здоровʼя, в тім психічні та поведінкові розлади, такі як виснаження, відчуття неспокою, депресії, а також фізичні розлади, такі як серцево-судинні захворювання, захворювання опорно-рухового апарату, імунної та дихальної системи, компенсаторні поведінкові реакції: розлади сну, нездорове харчування, зловживання алкоголем та наркотиками. Доповідачка детально зупинилася на розладах харчової поведінки: нервовій анорексії, нервовій булiмії, компульсивному переїданні, пікацизмі.
Доведено, що у період гострого стресу важливо не перенавантажувати гіпоталамо-гіпофізарно-надниркову систему. Внаслідок активації цієї системи наднирники виділяють гормон кортизол. Коли критична ситуація завершується, рівень кортизолу знижується до нормальних значень, але якщо стрес триває довго, в організмі постійно зберігається підвищений рівень кортизолу. Відповідно, і апетит залишається посиленим. Дуже часто безконтрольне переїдання служить компенсаторним механізмом щодо почуття самотності, тривоги, занепокоєння та відбувається у відповідь на депресивний стан. Це так зване нервове переїдання. Тому важливо опанувати практику усвідомленого, або інтуїтивного харчування, яке полягає в тому, що організм сам чудово розуміє, голодний він чи ні. Усвідомлене харчування передбачає задіяння всіх органів чуття під час їжі. А щоб зрозуміти, що і коли їсти, потрібно прислухатися до внутрішніх сигналів – голоду та насичення, сконцентрувати увагу на процесі і помічати, як їжа виглядає, пахне та відчувається у роті. Девіз усвідомленого харчування: зосередьтеся на тому, що їсте, і на відчуттях, які при цьому виникають. Інтуїтивне харчування допоможе відчувати задоволення, яке досі не помічали, фокусуючись на тому, що відбувається тут і зараз, навколо та всередині нас. У підсумку, за словами д-р Ольги Миндюк, доцільно дотримуватися правила: насолоджуйтесь моментом, насолоджуйтесь десертом, насолоджуйтесь життям.
Звертаючись до гостей вечора, Голова ТСС А д-р Ірина Іванкович зазначила: «Те, що сьогодні ми зібралися погомоніти про своє, жіноче, без перебільшення ваша заслуга. Ви просили – ми зробили: жіночий клуб «СофіЯ» для вас і про вас. Пропонуйте, запитуйте, ініціюйте, цікавтесь і разом намагатимемось робити наші зустрічі приємними, красивими і корисними».
Пресслужба Товариства «Свята Софія» США

Центр студій спадщини Патріярха Йосифа Сліпого провів конкурс декламації «Великодні дзвони»

В суботу, 6 квітня 2024 року, за ініціятиви Центру студій спадщини Патріярха Йосифа Сліпого при Релігійному Товаристві українців католиків «Свята Софія» США (ТСС А), та у співпраці з Нашою Українською Рідною Школою (НУРШ) у Філадельфії найвеличніше християнське свято вшанували учні 4-5 класів, які взяли участь у конкурсі декламації «Великодні дзвони». З допомогою учителів та батьків діти підготували до цієї події 12 віршів авторства українських поетів.
Чотирнадцятий поетичний конкурс відбувся у приміщенні кімнати Куземського що в Українському Освітньо-Культурному Центрі в Дженкінтавн, ПА. До складу журі увійшли: Ірина Іванкович, Голова ТССА; Марія Удуд, заступниця директорки НУРШ; о. Остап Микитчин, учитель християнської етики. Журі оцінювало конкурсантів за наступними критеріями: плавність декламації; чіткість вимови; інтонація; артистичність виконання; драматизм декламації; постава.
У висліді конкурсу журі визначило переможців, якими стали: 1-ше місце -учениця 5-А класу Анастасія Цимбаленко; 2-ге місце – учениця 5-А класу Ангеліна Скорець; 3-тє місце – учениця 4-А класу Анна Зорькіна. Лауреатами стали: Адріана Базарська (5-Б кл.) та Марта Кшик (4-А кл.).
Усіх учасників було нагороджено дипломами та призами Релігійного Товариства українців католиків «Свята Софія» США, а головний спонсор – Центр студій спадщини Патріярха Йосифа Сліпого – надав нагороди лауреатам та переможцям.
Голова ТСС А Ірина Іванкович подякувала дітям за зацікавлення красним письменством загалом, а його християнською тематикою зокрема. «Засновник Товариства «Свята Софія» у США Патріярх Йосиф Сліпий дуже любив літературу і при кожній нагоді цитував як українських класиків так і діяспорних авторів. Радію, що і ви виявляєте замилування до поезії, особливо до її релігійного виміру».
Вітаючи конкурсантів, заступниця директорки НУРШ Марія Удуд висловила вдячність організаторам та спонсорам конкурсу, які уже одинадцять років поспіль співпрацюють зі школою в царині просвіти молодих українців діяспори, а о. Остап Микитчин подякував учням за високий рівень підготовки до конкурсу.

Пресслужба Товариства «Свята Софія» США

Світлини (з архівів ТСС А):
1. Члени журі та учасники конкурсу
2. Переможці та лавреати конкурсу з членами журі