Створення релігійного товариства “Свята Софія” для католиків українців

 Заходами і стараннями Верховного Архиєпископа постало Релігійне Товариство для католиків українців з осідком в Римі під назвою “Свята Софія”. Товариство є морально-правною особою і свою працю нормує відповідними Статутами. Воно є визнане правно Апостольським Престолом і Урядом Італійської Республіки.

Грамоту створення Товариства переслала компетентна для цих справ влада, тобто Генеральний Вікаріят міста Риму на руки Верховного Архиєпископа враз із супровідним письмом і потвердженими Статутами Товариства. В грамоті читаємо:

Бажаючи закріпити традиційні вузли християнської спільности між престольним Городом і католицькими вірними славної Української Нації, прихильно ставлячись до бажання Блаженнішого Кардинала Й. Сліпого, Верховного Архиєпископа Львівського для Українців, зі згодою Святого Престолу, яку закомунікував Секретаріят Стану Його Святости документами від 10 січня 1970 р. Під ч. 145675 і від жовтня 1970 р. Під ч. 168888, видаємо рішення, згідно норми канону 100,684 сл. Кодексу Канонічного Права, утворити в характері моральної особи “Релігійне Товаритво ’Свята Софія’ для католиків українців” і затверджуємо Статут, який долучується до цієї грамоти.

 Дано в Римі, в Лятеранській Палаті, 3 листопада 1970 р.

(Підписаний: Анджельо Кард. Дель Аква)

Діяльність усіх товариств “Св. Софія”, а особливо американського товариства, завжди мала легальні підстави. Хоч Товариство, особливо в особах др-ів Мирослава (1916-1978) і Романи (1921-1999) Навроцьких та д-р Романа Осінчука часто використовувало власну ініціятиву,  але важливіша праця Товариства ніколи не відбувалася без апробату Патріярха Йосифа, який був Головою як римської так і американської “Св. Софій”. Прикладом цього можуть послужити наступні два документи – “Звернення Патріярха Йосифа” від 12 листопада 1977 р. і “Повідомлення з Патріяршої Канцелярії в справі Патріяршого фонду” від 3 березня 1978 р. Обидва ці звернення уповноважують американську “Св. Софію” до своєї праці, з тим що “Звернення канцелярії” дає їй екслюзивне право, як крайовій корпорації, зби­рання фондів під гаслом “Патріярший Фонд” чи “фундація”:

Posted in Новини ТСС.